Phòng

Nhận phòng Từ 15:00 Trả phòng 11:00 - 11:30 * Dịch vụ giặt là miễn phí dành cho khách lưu trú trên 4 đêm. (Điều kiện áp dụng) * Trẻ em dưới 2 tuổi được miễn phí khi sử dụng giường hiện có. Một trẻ lớn hơn hoặc người lớn bị tính 10000 KRW mỗi người mỗi đêm khi sử dụng giường hiện có. * Các khoản bổ sung không được tính tự động trong tổng chi phí và sẽ phải được thanh toán riêng biệt trong thời gian lưu trú.